HÅLLBARHET INOM MABI

Vårt ansvar att erbjuda en hållbar bildelningstjänst är lika viktig för oss som vårt sociala ansvar. Våra beslut, inköp och arbetssätt ska alltid göras med respekt till vår planet.