HÅLLBARHET INOM MABI

Vårt ansvar att erbjuda en hållbar bildelningstjänst är lika viktig för oss som vårt sociala ansvar. Våra beslut, inköp och arbetssätt ska alltid göras med respekt till vår planet.

MABI verkar inom fordonsbranschen, en bransch med hög miljöpåverkan. Därför ger ett effektivt och väldefinierat miljöarbete också stora mätbara resultat. Mot denna bakgrund är det självklart för oss att med kunskap och engagemang bedriva vår rörelse så miljöeffektivt som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt inom ramen för miljölagstiftningen. Vårt mål är också att ständigt förbättra våra processer sett ur ett miljöperspektiv, vi ska bidra till en långsiktigt och hållbar utveckling i vår bransch. Vi är miljöcertifierade av Svensk Miljöbas och har ett miljöledningssystem och ett miljöarbete i enlighet med ställda krav.

När Sveriges mest hållbara varumärken rankades 2021 och 2022 av SBI (Sustainable Brand Index) så placerar sig MABI i topp bland biluthyrningsföretagen båda åren. Vi är otroligt stolta att det arbete vi gör syns och vår målsättning är att fortsätta vara en leverantör som är innovativ och utvecklas ihop med vår samtid och dess förutsättningar.

I vårt hållbarhetsarbete har vi valt att fokusera på 3 områden:

  • Tillgängliggöra hållbara transporter och förenkla bildelning
  • Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
  • Förbruka så lite vatten och energi som möjligt

Utöver ovan så strävar vi efter att hitta samarbeten med andra som främjar och stöttar samhällsviktiga insatser.