HYRESVILLKOR

För de flesta fordon gäller att hyrestagaren har fyllt 20 år. Vid hyra av exklusiva modeller såsom cabriolet och specialbilar gäller 24 år.

Ett giltigt körkort måste innehas av hyrestagaren och uppvisas vid hyrestillfället. För hyra av motorcykel ska hyrestagaren haft giltigt körkort för modellen i minst 2 år. Läs mer om våra hyresvillkor i nedan PDF.

Allmänna Hyresvillkor (PDF)

KREDITUPPLYSNING

En kontroll görs på alla som bokar bil hos oss för att säkerställa att inga betalningsförelägganden finns. Anledningen till att vi gör detta är att värdet på fordonet man hyr är mycket högre än den hyra man betalar.

Enligt kreditupplysningslagen skickas alltid ett informationsbrev ut till den omfrågade. Denna typ av kontroll sänker inte ditt kreditbetyg och rapporteras inte vidare till andra frågeställare. Det påverkar således inte framtida kreditomdömen.

BETALNINGSVILLKOR

Vi tillämpar förskottsbetalning av hyresbeloppet i samband med att man hämtar fordonet och en extra deposition utöver hyreskostnaden kan även behöva lämnas på kortet tills hyran är avslutad.

Vi accepterar präglade kort såsom Visa, Amex, Mastercard och Diners. Kontant betalning och electronkort accepteras ej.

För vissa fordon krävs två kreditkort utställda på hyrestagaren.

SKADESKYDD

Vid en eventuell skada utgår en skadekostnad per skademoment. Det går att teckna skadeskydd i två nivåer till hyran till de flesta av våra bilmodeller. Med Skadeskydd halv reduceras kostnaden och med Skadeskydd hel elimineras den i de flesta moment.

För att skadeskydden ska gälla krävs att hyrestagaren uppfyller de skyldigheter som finns beskrivna i våra Allmänna hyresvillkor. Är föraren under 24 år tillkommer alltid ungdomsskadekostnad om 2000 SEK oavsett skadeskyddsnivå.

SKADETYP INGET SKADESKYDD SKADESKYDD HALV SKADESKYDD HEL
Vagnskada 15 000 SEK 9 500 SEK 0 SEK
Trafikskada 9 000 SEK 3 500 SEK 0 SEK
Stöld/Stöldskada/Inbrott 15 000 SEK 9 500 SEK 0 SEK
Stöld med nyckel 2 x Basbelopp 2 x Basbelopp 2 x Basbelopp
Brandskada 15 000 SEK 9 500 SEK 0 SEK
Glasskada 10 000 SEK 9 500 SEK 0 SEK
Bärgning/räddning (eget vållande) 9 500 SEK 9 500 SEK 0 SEK
Höjdledsskada 15 000 SEK 15 000 SEK 15 000 SEK
Skada, eget vållande av förare under 24 år (utöver ovan moment) 2 000 SEK 2 000 SEK 2 000 SEK
Utlandskörning utan tillstånd 15 000 SEK 15 000 SEK 15 000 SEK
Vid eget vållande med motpart utgår skadekostnad för både skademoment och trafikskada.

LEVERANS OCH HÄMTNING

Vid ersättningsbil via försäkringsbolag erbjuder Mabi kostnadsfri leverans (max 15 km) till önskad bilverkstad. Gäller endast på orter där Mabi finns representerat eller enligt överenskommelse. Kontakta gärna oss för mer information.

FLYGPLATSAVGIFT

För hyror som startar eller återlämnas på en flygplats tillkommer en flygplatsavgift. Kostnaden kan variera per flygplats och specificeras i totalpriset.

EXTRA FÖRARE

För att kunna vara fler som kör hyrbilen kan man efter godkännande av uthyraren lägga till extra förare på hyresavtalet mot en avgift.

Hyrestagaren är huvudansvarig för fordonet under hyran och säkerställer att de allmänna hyresvillkoren följs av samtliga förare.

RESA UTOMLANDS

För att köra bilen utanför Sveriges gränser krävs ett skriftligt godkännande av uthyraren i form av ett utlandstillstånd. En extra kostnad för detta tillkommer.

AVBOKNING

Avbokning görs direkt till stationen där fordonet är bokat. Vid avbokning senare än 24h innan bokad tid, debiteras ett hyresdygn enligt den lokala prislistan.

DRIVMEDEL

Alla bilar lämnas ut med full tank. Vid återlämning av otankad bil ombesörjer MABI tankning och debiterar för den drivmedelsmängd som fyllts på enligt vårt gällande literpris plus upptankningsavgift som kommunicerats på hyresavtalet.