VIKTIG INFORMATION OM KUNDFAKTUROR

Samtliga fakturor som skickas till enheter/avdelningar inom MABI Sverige AB organisationsnummer 556334-4901 ska adresseras enligt något av nedan två alternativ, e-faktura eller mejlad PDF-faktura.

Alla fakturor till oss MÅSTE innehålla referens bestående av 3 siffror som motsvarar våra stationsnummer. Dessa ska framgå i fältet "Er referens"/"Referens". För korrekt referens kontakta beställaren.

E-FAKTURA

För er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor som t.ex. Svefaktura eller Peppol kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar och be dem göra uppsättningen enligt nedan:

Vår elektroniska identifierare (GLN-nr) för e-fakturor är: 7365563344903 VAN-operatör: Scancloud AB

Peppol-id: 0007:5563344901

VILLKOR

Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Om det finns avtal med betalningsvillkor som avviker från detta, gäller dessa avtalsvillkor i första hand. Order-, fakturerings- och expeditionsavgifter eller andra avgifter som pålagts av leverantör eller tredje part godkännes ej. Ej heller undantag från räntelagen godkännes.

MEJLAD PDF-FAKTURA

Om ni från ert affärssystem kan skriva ut fakturor som PDF-filer skickar ni dessa till mailadressen nedan:

faktura@mabi.se, OBS! En faktura per PDF fil.

HUR KOMMER JAG IGÅNG?

Om ni behöver hjälp eller har frågor gällande elektronisk fakturering, eller om ni inte kan skicka fakturor enligt något av alternativen så kontaktar ni vår samarbetspartner Scancloud AB, via mejl till edi-relations@scancloud.se. Tekniska frågor ställs till Scancloud Support på telefon 08-23 23 10 eller mejl support@scancloud.se

Vid övriga frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till leverantor@mabi.se