BILPOOL FÖR KORTTIDSHYRA

Har du ibland behov av bil under kortare perioder? Exempelvis för att handla, besöka vänner/familj, åka till tippen, åka och bada, eller vad du nu önskar. Lösningen för detta är MABI Mobility, en bilpool där du hyr bilen per timme. Som medlem i en bilpool betalar du en avgift/timme och en kilometerkostnad när du använder bilen.

MABI har i ett samarbete med bl.a Familjebostäder i Stockholm och Bostads AB Framtiden i Göteborg, etablerat bilpooler i respektive stad. Dessa är belägna vid fastigheterna och är till både för fastigheternas hyresgäster och personer utifrån. Bokning sker via internet och bilarna kan öppnas både genom din mobiltelefon eller ditt körkort.