Information angående Coronaviruset.

Vi har märkt en ökad efterfrågan på alt­ernativ till resande med buss, tåg och flyg. Vi på MABI Hyrbilar är stolta över att kunna erbjuda möjligheten och håller öppet som vanligt så länge det är säkert för våra kunder och våra medarbetare.

Rengöring och reducering av smittspridning.
MABI Hyrbilar följer noga uppdateringarna kring viruset från folkhälsomyndigheten och WHO.

Vi har stort fokus på att säkerställa hög säkerhet både för våra kunder och våra medarbetare. För att göra detta uppmanar vi våra medarbetare att tvätta händerna flera gånger om dagen ordentligt med tvål och torka dem noga med engångshanddukar. Som komplement ska de även använda handsprit flera gånger om dagen för att undvika kontaminering och ett eventuellt spridande av viruset. Medarbetare som känner av minsta symptom på förkylning ska stanna hemma.

Vi har även förstärkt våra redan omfattande rutiner för rengöring av fordon enligt nedan.

UTÖVER NORMAL RENGÖRING SKA:

  • Samtliga hårda ytor torkas av med sprit
  • Särskild noggrannhet krävs på ytor som frekvent berörs, såsom ratt, växelspak, dörrhantag, radio/kommunikationsutrustning, förnsterhissar m.m.
  • Även bilnycklarna torkas av med sprit.

Avbokning av hyrbil
Eventuell avbokning ska göras direkt till den station där fordonet är bokat. Vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras 1 dygnshyra.

Kunder som bokat genom en tredjepartsförmedlare behöver kontakta den förmedlaren direkt för avbokning.